Φωνές Γυναικών / Αναστασία Δημητριάδου

Για την φετινή μέρα της Γυναίκας, ήρθα σε επαφή με 3 γυναίκες από διαφορετικούς χώρους για να μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους φωνές. Η Αναστασία Δημητριάδου γνωστή…

Emily Cutler

Meet Emily, a dancer/performer based in Cyprus. Hey Emily, how did you become a dancer? Tell us about your journey. I was moving and playing around with music for…

Marisa Satsia

When I came across Marisa’s work I was very fascinated by the complexity & variety of her work and her impressive resume and I wanted to learn more…

Elia Neophytou

We had an interesting talk with Elia Neophytou, the founder of KUZA studio, about her work and her beautiful, new collection “Lithic species“. KUZA studio was founded in…

Vasileia Anaxagorou

Vasileia is preparing her next solo exhibition that will take place at Garage in Nicosia on Tuesday 14th of June. I have reached out to her to discuss…